Over het paalzitten

Hoe ging dat ook alweer eind jaren 70 en begin jaren 80? De 40-plussers weten het nog precies, maar voor de jongeren uit Brandwijk en Molenaarsgraaf nog even een terugblik:

De grootste bekendheid kreeg De Schommel met de mega-activiteiten boven en rond de Graafstroom, die op hoogtijdagen duizenden toeschouwers trokken. Begonnen als een manier om extra geld in kas te krijgen groeide een kleinschalig opgezet paalzitprogramma uit tot een ongekend fenomeen in de Binnenwaard. De eerste van vijf keer paalzitten was in 1979 in samenwerking met weekblad De Vonk. Van vrijdagavond zes uur tot zaterdag avond acht uur zaten tien deelnemers op een 6 meter hoge paal. Iedere twee uur mochten zij tien minuten van de paal voor een plas-, rek-, en strekpauze. Al in 1980 hanteerde de organisatie strengere eisen: geen pauzes, kleinere zitvlakken en palen zonder voetensteun. De tijd werd opgeschroefd tot 36 uur zitten. Plaspauzes in de wc-boot werden strafseconden. Ook dat baatte niet, want dertien zitters haalden het eindschot. Een grappig element bij het paalzitten was de pretpaal waarop het publiek zitting kon nemen.
In het hele gebeuren ging veel geld om: sponsoring voor de deelnemers en de consumptieopbrengsten voor De Schommel. Het paalzitten en later het schommelen werden opgeluisterd met optredens van Graafstroom Fanfare, marionetten, dj’s (Het Stoplicht en later d’Action), een playbackshow en vereningingsmarkt. Ook sportief lieten de dorpelingen en andere verenigingen zich gelden. Hoogtepunten waren de wielerswedstrijd, het touwtrekken en het sprietlopen met het luiden van de bel.

Uit: Samen met een doel: kroniek van verenigingen in de Binnenwaard / Jan Boele en Harm Jan van Rees, 2013, p. 113-114. Een uitgave van: Stichting Publicaties Binnenwaard