Tag Archives: NLDoet

NL Doet goed geslaagd!

Klik op Lees meer en dan op de link om de foto’s te bekijken. Tijdens NL Doet hebben op zaterdag 21 maart zo’n 25 vrijwilligers heel hard gewerkt om de speeltuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Tussen 8.00 en 13.00 uur is er geschrobd, gewied, getimmerd en heel veel zand gekruid. Het weer werkte, op een paar flinke buien na, nog aardig mee. De speeltuin ligt erbij om door een ringetje te halen! Dus aan alle vrijwilligers: hartelijk

22 maart: NL Doet

Zaterdag 22 maart hebben we samen met zo’n 45 vrijwilligers de speeltuin klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. Dit in het kader van het door het Oranje Fonds georganiseerde NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. De Schommel had zich hiervoor aangemeld en kreeg hiervoor 450 Euro in kas. Het werk bestond onder andere uit: speeltoestellen schoonmaken, werkzaamheden aan de speeltoestellen, snoeien, takken rapen, nieuw zand in de zandbak storten, dakgoten leegmaken en straatjes ophogen. Bekijk de foto’s!